Rugaciunea Domnului - Lords Prayer - Wikipedia

De La Wikipedia, Enciclopedia Liberă

Pin
Send
Share
Send

Rugăciunea Domnului (Le Pater Noster), de James Tissot. Muzeul Brooklyn

rugaciunea Domnului, numit și Tatăl nostru (latin: Pater Noster), este o centrală Rugăciunea creștină care, conform Noul Testament, Iisus învățat ca modalitate de rugăciune:

Rugați-vă în acest fel ... (Matei 6: 9 NRSV)
Când te rogi, spune ... (Luca 11: 2 NRSV)

Două versiuni ale acestei rugăciuni sunt consemnate în evanghelii: o formă mai lungă în cadrul Predica de pe munte în Evanghelia după Matei, și o formă mai scurtă în Evanghelia după Luca când „unul dintre ucenicii săi i-a spus:„ Doamne, învață-ne să ne rugăm, așa cum Ioan și-a învățat ucenicii.'" (Luca 11: 1 NRSV). luteran teolog Harold Buls a sugerat că ambele erau originale, versiunea mattheană rostită de Isus la începutul slujirii sale din Galileea, iar versiunea Lucan un an mai târziu, "foarte probabil în Iudeea".[1]

Primele trei dintre cele șapte petiții din Matei se adresează lui Dumnezeu; celelalte patru sunt legate de nevoile și preocupările umane. Numai relatarea lui Matei include petițiile „voia Ta” și „Salvează-ne de cel rău” (sau „Izbăvește-ne de rău”). Ambele originale Greacă textele conțin adjectivul epiousios, care nu apare în nicio altă clasică sau Koine greacă literatură; în timp ce controversat, „zilnic” a fost cea mai comună traducere în limba engleză a acestui cuvânt. Protestanți de obicei încheie rugăciunea cu a doxologie, o mai târziu addendum apărând în unele manuscrise a lui Matei.

Matei 6: 9-13 (NRSV)Luca 11: 2-4 (NRSV)
Tatăl nostru din ceruri,Tată, [Alte autorități antice citesc Tatăl nostru din ceruri]
sfânt să fie numele tău.sfânt să fie numele tău.
Vine regatul tău.Vine regatul tău.
[Câteva autorități antice citesc Duhul tău Sfânt vine asupra noastră și ne curăță.]
Voia Ta să se împlinească, pe pământ așa cum este în ceruri.[Alte autorități antice adaugă Voia Ta să se facă, pe pământ ca în cer]
Dă-ne această zi a noastră zilnic pâine. [Sau pâinea noastră pentru mâine]Dă-ne în fiecare zi a noastră zilnic pâine. [Sau pâinea noastră pentru mâine]
Și iartă-ne datoriile noastre, așa cum ne-am iertat și noi debitorii.și iartă-ne păcatele noastre, căci noi înșine iertăm pe toți cei datori cu noi.
Și nu ne aduceți la momentul procesului [Or ne în ispită] ci salvează-ne de cel rău. [Sau de la rău]Și nu ne aduce la momentul procesului. [Sau ne în ispită. Alte autorități antice adaugă ci scapă-ne de cel rău (sau de la rău)]
[Alte autorități antice adaugă, într-o anumită formă, Căci împărăția și puterea și slava sunt ale tale pentru totdeauna. Amin.]

Cuvinte inițiale pe tema din Catehismul Bisericii Catolice învățați că „este cu adevărat rezumatul întregii Evanghelii”.[2] Rugăciunea este folosită de majoritatea bisericilor creștine în ele cult; cu puține excepții, liturgic forma este Matthean. Deși diferențele teologice și diferitele moduri de închinare împart creștinii, potrivit Seminar Fuller profesor Clayton Schmit, „există un sentiment de solidaritate în a ști că creștinii din întreaga lume se roagă împreună ... și aceste cuvinte ne unesc întotdeauna”.[3]

Relația dintre textele Matthaean și Lucan

În critica biblica, absența Rugăciunii Domnului în Evanghelia după Marcu, împreună cu apariția sa în Matei și Luca, a provocat cărturari care acceptă ipoteza cu două surse (împotriva altora documentează ipoteze) pentru a concluziona că este probabil un logion original pentru Î.[4] Sursa comună a celor două versiuni existente. indiferent dacă Q sau o tradiție orală sau o altă tradiție scrisă a fost elaborată diferit în Evangheliile lui Matei și Luca.

Marianus Pale Hera consideră că este puțin probabil ca oricare dintre cei doi să-l fi folosit pe celălalt ca sursă și că este posibil ca aceștia „să păstreze două versiuni ale Rugăciunii Domnului folosite în două comunități diferite: matteeanul într-o comunitate creștină evreiască și lucanul în Comunitatea creștină a neamurilor ".[5]

Dacă oricare evanghelist a construit pe cealaltă, Joachim Jeremias atribuie prioritate lui Luca pe motiv că „în perioada timpurie, înainte ca textele să fie fixate, textele liturgice au fost elaborate, extinse și îmbogățite”.[6] Pe de altă parte, Michael Goulder, Thomas J. Mosbo și Ken Olson văd versiunea mai scurtă a lui Lucan ca o reelaborare a textului Matthaean, eliminând verbele și repetările inutile.[7]

Text în uz general

Întrucât versiunea matheeană a izgonit complet lucanii în uzul creștin general,[8] următoarele considerații se bazează pe acea versiune.

Text original grecesc și traduceri siriace și latine

Textele liturgice: greacă, siriacă, latină

Rugăciunea Domnului (text liturgic latin) cu Cântarea gregoriană adnotare

Texte grecești

Text liturgic[12]Codex Vaticanus textDidache text[13]
πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖςπατερ ημων ο εν τοις ουρανοιςπατερ ημων ο εν τω ουρανω
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σουαγιασθητω το ονομα σουαγιασθητω το ονομα σου
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σουελθετω η βασιλεια σουελθετω η βασιλεια σου
γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆςγενηθητω το θελημα σου ως εν ουρανω και επι γηςγενηθητω το θελημα σου ως εν ουρανω και επι γης
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμεροντον αρτον ημων τον επιουσιον δος ημιν σημεροντον αρτον ημων τον επιουσιον δος ημιν σημερον
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶνκαι αφες ημιν τα οφειληματα ημων ως και ημεις αφηκαμεν τοις οφειλεταις ημωνκαι αφες ημιν την οφειλην ημων ως και ημεις αφιεμεν τοις οφειλεταις ημων
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦκαι μη εισενεγκης ημας εις πειρασμον αλλα ρυσαι ημας απο του πονηρουκαι μη εισενεγκης ημας εις πειρασμον αλλα ρυσαι ημας απο του πονηρου
ότι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήνοτι σου εστιν η δυναμις και η δοξα εις τους αιωνας

Versiuni în limba engleză

Există mai multe traduceri diferite în limba engleză ale Rugăciunii Domnului din greacă sau latină, începând în jurul anului 650 d.Hr. Northumbrian traducere. Dintre cei în uz liturgic actual, cei mai cunoscuți trei sunt:

Parantezele pătrate din două dintre textele de mai jos indică doxologie adăugat adesea la sfârșitul rugăciunii de către protestanți și, într-o formă ușor diferită, de către Rit bizantin („Căci a ta este împărăția, puterea și slava: ale Tatălui, ale Fiului și ale Duhului Sfânt, acum și pururea, și până în veacurile veacurilor. Amin”.[n]), dintre care rugăciunea propriu-zisă este de obicei recitată de cantori și congregație la unison, iar doxologia de către preot ca concluzie a rugăciunii. Cartea de rugăciune comună (BCP) din 1662 a Bisericii Angliei o adaugă în unele slujbe, dar nu în toate. De exemplu, doxologia nu este utilizată în 1662 BCP la rugăciunea de dimineață și de seară când este precedată de Kyrie eleison. Traducerile mai vechi ale Bibliei în limba engleză, bazate pe manuscrise grecești bizantine târzii, au inclus-o, dar este exclusă în edițiile critice ale Noului Testament, cum ar fi cea din Societățile Biblice Unite. Este absent în cele mai vechi manuscrise și nu este considerat a face parte din textul original al Matei 6: 913.

Rit latin Folosirea romano-catolică nu a atașat niciodată doxologia la Rugăciunea Domnului. Doxologia apare în Ritul Roman Masa după revizuirea din 1969. După încheierea Rugăciunii Domnului, preotul spune o rugăciune cunoscută sub numele de embolie. În oficial ICEL Traducere engleză, embolia spune: „Izbăvește-ne, Doamne, ne rugăm, de orice rău, dăruiește cu pace pacea în zilele noastre, ca, prin ajutorul milostivirii tale, să fim mereu liberi de păcat și feriți de orice suferință, precum așteptăm binecuvântata speranță și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos ". Aceasta detaliază petiția finală, „Eliberează-ne de rău”. Oamenii răspund apoi la aceasta cu doxologia: „Căci împărăția, puterea și slava sunt ale tale, acum și pentru totdeauna”.

Traducătorii Bibliei King James din 1611 au presupus că un manuscris grecesc pe care îl posedă era vechi și, prin urmare, au adoptat fraza „Căci a ta este împărăția, puterea și slava pentru totdeauna” în Rugăciunea Domnului cu privire la Evanghelia lui Matei. Cu toate acestea, utilizarea doxologiei în limba engleză datează din cel puțin 1549 cu Prima carte de rugăciuni a lui Edward al VI-lea care a fost influențat de William TyndaleTraducerea Noului Testament în 1526. Cercetările ulterioare au demonstrat că includerea doxologiei în manuscrisele Noului Testament a fost de fapt o adăugire ulterioară bazată parțial pe tradiția liturgică orientală.

Versiune autorizată (cunoscută și sub numele de Versiunea King James)

Cu toate că Matei 6:12 folosește termenul datorii, majoritatea versiunilor în limba engleză mai vechi ale Rugăciunii Domnului folosesc termenul greșeli, în timp ce versiunile ecumenice folosesc adesea termenul păcatele. Această din urmă alegere se poate datora Luca 11: 4, care folosește cuvântul păcatele, în timp ce prima se poate datora Matei 6:14 (imediat după textul rugăciunii), despre care vorbește Isus greșeli. Încă din secolul al III-lea, Origen din Alexandria a folosit cuvântul greșeli (παραπτώματα) în rugăciune. Deși forma latină care era folosită în mod tradițional în Europa de Vest are debita (datorii), majoritatea creștinilor de limbă engleză (cu excepția presbiterienilor scoțieni și a altor olandezi Reformat tradiție) utilizare greșeli. De exemplu, Biserica Scoției, Biserica Presbiteriană (S.U.A.), Biserica reformată din America, precum și unele Congregațional biserici de patrimoniu din Biserica Unită a lui Hristos urmați versiunea găsită în Matei 6 în versiunea autorizată (cunoscută și sub numele de Versiunea King James), care în rugăciune folosește cuvintele „datorii” și „datorii”.

Toate aceste versiuni se bazează pe textul din Matei, mai degrabă decât pe Luca, al rugăciunii făcute de Isus:

Analiză

Rugăciunea Domnului în Greacă

Sfântul Augustin oferă următoarea analiză a Rugăciunii Domnului, care elaborează cuvintele lui Isus chiar înainte de aceasta în Evanghelia lui Matei: „Tatăl tău știe de ce ai nevoie înainte să-I ceri. Roagă-te așa” (Mt. 6: 8- 9):[21]

Trebuie să folosim cuvinte (atunci când ne rugăm), astfel încât să ne reamintim să luăm în considerare cu atenție ceea ce cerem, nu pentru a putea crede că îl putem instrui pe Domnul sau să-l triumfim. Când spunem: „Sfânt este numele tău, „ne ​​reamintim să dorim ca numele lui, care este de fapt întotdeauna sfânt, să fie considerat și sfânt printre oameni. ... Dar acesta este un ajutor pentru oameni, nu pentru Dumnezeu. ... Și în ceea ce privește zicala noastră: „Vine împărăția ta”, cu siguranță va veni indiferent dacă vrem sau nu. Dar ne stârnim dorințele pentru împărăție, astfel încât să poată veni la noi și să merităm să domnim acolo. ... Când spunem: „Izbăvește-ne de rău”, ne reamintim să reflectăm la faptul că nu ne bucurăm încă de starea de binecuvântare în care nu vom suferi niciun rău. ... Era foarte potrivit ca toate aceste adevăruri să ne fie încredințate pentru a ne aminti chiar în aceste cuvinte. Oricare ar fi celelalte cuvinte pe care am prefera să le spunem (cuvinte pe care le alege cel care se roagă pentru ca dispoziția sa să devină mai clară pentru el însuși sau pe care le adoptă pur și simplu pentru ca dispoziția sa să fie intensificată), nu spunem nimic care nu este cuprins în Rugăciunea, cu condiția să ne rugăm, desigur, într-un mod corect și corect.

Acest extras din Augustin este inclus în Biroul de lecturi în catolic Liturghia orelor.[22]

Mulți au scris comentarii biblice despre rugăciunea Domnului.[23][24][25][26] Mai jos sunt prezentate o varietate de selecții din unele dintre aceste comentarii.

Introducere

Această subpoziție și cele care urmează folosesc 1662 Cartea de rugăciune comună (BCP) (vezi mai sus)

Tatăl nostru, care ești în ceruri

„Nostru” indică faptul că rugăciunea este cea a unui grup de oameni care se consideră copii ai lui Dumnezeu și care îl numesc pe Dumnezeu „Tatăl” lor. "În cer„indică faptul că Tatăl căruia i se adresează este distinct de părinții umani de pe pământ.[27]

Augustin interpretat „cerul” (coelum, cer), în acest context, în sensul „în inimile celor drepți, ca și cum ar fi în templul Său sfânt”.[28]

Prima Petiție

Sfințească-se numele Tău;

Fost arhiepiscop de Canterbury Rowan Williams explică această frază ca o petiție ca oamenii să poată privi numele lui Dumnezeu ca fiind sfânt, ca ceva care inspiră venerație și venerație și că pot să nu o banalizeze făcând din Dumnezeu un instrument pentru scopurile lor, pentru „a pune pe alți oameni jos sau ca un fel de magie pentru a se simți în siguranță ". El rezumă sensul frazei spunând: „Înțelegeți despre ce vorbiți când vorbiți despre Dumnezeu, acest lucru este serios, aceasta este cea mai minunată și înfricoșătoare realitate pe care am putea-o imagina, mai minunată și înfricoșătoare decât noi îmi pot imagina. "[29]

A doua petiție

Imparatia vine;

„Această petiție are paralela în rugăciunea evreiască:„ Să-și întemeieze Împărăția în timpul vieții tale și în zilele tale ”.[30] În evanghelii, Iisus vorbește frecvent despre împărăția lui Dumnezeu, dar nu definește niciodată conceptul: „El a presupus că acesta era un concept atât de familiar încât nu necesita o definiție”.[31] În ceea ce privește modul în care l-ar fi înțeles publicul lui Isus din Evanghelii, G. E. Ladd se referă la fundalul biblic ebraic al conceptului: „Cuvântul ebraic malkuth [...] se referă mai întâi la o domnie, stăpânire sau guvernare și numai în al doilea rând la tărâmul asupra căruia se exercită o domnie. […] Cand malkuth este folosit de Dumnezeu, aproape întotdeauna se referă la autoritatea sa sau la stăpânirea sa ca Rege ceresc ".[32] Această petiție privește stabilirea perfectă a domniei lui Dumnezeu în lume în viitor, un act al lui Dumnezeu care are ca rezultat ordinea eshatologică a noii ere.[33]

Unii văd venirea împărăției lui Dumnezeu ca un dar divin pentru care trebuie rugat, nu o realizare umană. Alții cred că Regatul va fi încurajat de mâinile acelor credincioși care lucrează pentru o lume mai bună. Aceștia cred că poruncile lui Isus de a hrăni pe cei flămânzi și de a îmbrăca pe cei nevoiași fac ca semințele împărăției să fie deja prezente pe pământ (Lc 8: 5-15; Mt 25: 31-40).

Hilda C. Graef notează că cuvântul operativ grecesc, basileia, înseamnă atât regat, cât și regat (adică domnie, stăpânire, guvernare etc.), dar că cuvântul englez regat își pierde acest dublu sens.[34] Regatul adaugă o semnificație psihologică petiției: se roagă, de asemenea, pentru starea sufletului în care urmează voința lui Dumnezeu.

A treia petiție

Fie-se voia Ta pe pământ, ca și în ceruri:

Conform William Barclay, această frază este o cupletă cu același sens ca „Vine împărăția Ta”. Barclay susține: „Împărăția este o stare a lucrurilor de pe pământ, în care voința lui Dumnezeu este la fel de perfectă ca și în ceruri ... Să faci voia lui Dumnezeu și să fii în Împărăția lui Dumnezeu sunt același lucru . "[35]

John Ortberg interpretează această frază după cum urmează: „Mulți oameni cred că treaba noastră este să o obțin pe a mea viața de apoi destinația este îngrijită, apoi călcăm apa până când toți suntem aruncați și Dumnezeu se întoarce și arde acest loc. Dar Isus nu a spus niciodată nimănui - nici ucenicilor săi, nici noi - să se roage: „Scoate-mă de aici ca să pot urca acolo” Rugăciunea lui a fost: „Pune-te acolo, coboară aici”. Fă ca lucrurile de aici să ruleze așa cum se întâmplă acolo sus ".[36] Cererea ca „voia ta să fie făcută” este invitația lui Dumnezeu de a „se alătura lui pentru a face lucrurile aici jos așa cum sunt acolo sus”.[36]

Petiția a patra

Dă-ne în această zi cotidianul nostru (epiousios) pâine;

După cum sa menționat anterior în acest articol, cuvântul original ἐπιούσιος (epiousios), caracterizat în mod obișnuit ca zilnic, este unic pentru Rugăciunea Domnului în toată literatura greacă veche. Cuvântul este aproape un hapax legomenon, care apare doar în versiunile lui Luca și Matei ale Rugăciunii Domnului și nicăieri altundeva în alte texte grecești existente. In timp ce epiousios este adesea înlocuit cu cuvântul „zilnic”, toate celelalte Noul Testament traducerile din greacă în „zilnic”, altfel referință hemeran (ἡμέραν, „ziua”), care nu apare în această utilizare.[37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47]

Via lingvistică analizare, Ieronim tradus „ἐπιούσιον” (epiousios) la fel de "supersubstantialem„în Evanghelia după Matei, dar ales”cotidianum"(" zilnic ") în Evanghelia după Luca. Această diferență amplă în ceea ce privește semnificația lui epiousios este discutat în detaliu în prezent Catehismul Bisericii Catolice prin intermediul unei abordări incluzive față de tradiție, precum și una literală pentru semnificație: „Luat într-un sens temporal, acest cuvânt este o repetare pedagogică a„ acestei zile ”, pentru a ne confirma încrederea„ fără rezerve ”. Luat în calitativ sens, înseamnă ceea ce este necesar pentru viață și, mai larg, orice lucru bun suficient pentru subzistență. Luat literal (epi-ousios: "super-esențial"), se referă direct la Pâinea vieții, Trupul lui Hristos, „medicina nemuririi”, fără de care nu avem viață în noi. "[48]

Epiousios este tradus ca supersubstantialem în Vulgata (Matei 6:11) și în consecință ca supersubstanțiale în Biblia Douay-Rheims (Matei 6:11).

Barclay M. Newman's Un dicționar concis grec-englez al Noului Testament, publicat într - o ediție revizuită în 2010 de către Societățile Biblice Unite, are următoarea intrare:

ἐπι | ούσιος, ον (εἰμί) cu semnificație îndoielnică, pentru astazi; pentru ziua următoare; necesare existenței.[49]

Astfel derivă cuvântul din prepoziția ἐπί (epi) și verbul εἰμί (eimi), din care din urmă sunt derivate cuvinte precum οὐσία (ousia), a cărui semnificație este indicată în Un vocabular greco-englez.[50]

Petiția a cincea

Și iartă-ne greșelile noastre, așa cum iertăm și noi celor care greșesc împotriva noastră;

Bisericile presbiteriene și alte biserici reformate tind să folosească redarea „iartă-ne datoriile noastre, așa cum iertăm și noi pe debitorii noștri”. Romano-catolicii, luteranii, anglicanii și metodiștii sunt mai predispuși să spună „greșeli ... cei care greșesc împotriva noastră”.[51] Forma „datorii” apare în prima traducere engleză a Bibliei, de către John Wycliffe în 1395 (ortografia Wycliffe „dettis”). Versiunea „greșeli” apare în traducerea din 1526 de către William Tyndale (Ortografia Tyndale „trezor”). În 1549 primul Cartea de rugăciune comună în engleză a folosit o versiune a rugăciunii cu „greșeli”. Aceasta a devenit versiunea „oficială” folosită în congregațiile anglicane. Pe de altă parte, modelul 1611 Versiunea King James, versiunea specifică autorizat pentru Biserica Angliei, ne-a „iertat datoriile, așa cum ne iertăm și debitorii noștri”.

După cererea de pâine, Matei și Luca diverg ușor. Matthew continuă cu o cerere pentru datorii să fie iertat în același mod în care oamenii i-au iertat pe cei care au datorii împotriva lor. Luke, pe de altă parte, face o cerere similară despre păcatele fiind iertat în felul datoriilor fiind iertat între oameni. Cuvântul „datorii” (ὀφειλήματα) nu înseamnă neapărat obligații financiare, după cum se arată prin utilizarea formei verbale a aceluiași cuvânt (ὀφείλετε) în pasaje precum Romani 13: 8. Aramaică cuvânt ḥôbâ poate însemna „datorie” sau „păcat”.[52][53] Această diferență între formularea lui Luca și a lui Matei ar putea fi explicată prin forma originală a rugăciunii care a fost în aramaică. Interpretarea general acceptată este astfel că cererea este pentru iertarea păcatului, nu a presupuselor împrumuturi acordate de Dumnezeu.[54] Solicitarea de iertare de la Dumnezeu a fost o bază a rugăciunilor evreiești (de exemplu, Psalmul 51). De asemenea, s-a considerat potrivit ca indivizii să ierte pe ceilalți, astfel încât sentimentul exprimat în rugăciune ar fi fost unul obișnuit al timpului.[este necesară citarea]

Anthony C. Deane, Canon al Catedrala Worcester, a sugerat că alegerea cuvântului „ὀφειλήματα” (datorii), mai degrabă decât „ἁμαρτίας” (păcate), indică o referire la eșecurile de a folosi oportunitățile de a face bine. El a legat acest lucru de pilda oilor și a caprelor (de asemenea, în Evanghelia lui Matei), în care motivele condamnării nu sunt acțiunile greșite în sensul obișnuit, ci eșecul de a face bine, ratând oportunități de a arăta dragoste altora.[Matt. 25: 31–46][55]

„Cum iertăm ...”. Divergența dintre „datoriile” lui Matei și „păcatele” lui Luca este relativ banală în comparație cu impactul celei de-a doua jumătăți a acestei afirmații. Versetele imediat următoare Rugăciunii Domnului,[Matt. 6: 14–15] arată lui Isus învățând că iertarea păcatului / datoriei noastre (de către Dumnezeu) este legată de modul în care îi iertăm pe ceilalți, ca în Parabola slujitorului neiertător [Matt. 18: 23–35], pe care Matei îl dă mai târziu. R. T. Franța comentarii:

Ideea nu este atât de mult că iertarea este o condiție prealabilă a iertării, ci că iertarea nu poate fi un proces unic. Ca toate darurile lui Dumnezeu, ea aduce responsabilitate; trebuie transmis mai departe. A cere iertare pe orice altă bază este ipocrizie. Desigur, nu se poate pune problema că iertarea noastră este proporțională cu ceea ce ni se iertă, așa cum arată clar 18: 23–35.[56]

Petiția a șasea

Și nu ne duce în ispită,

Interpretări ale penultimei petiții a rugăciunii - să nu fie condus de Dumnezeu în peirasmos - variaza considerabil. Gama de semnificații ale cuvântului grecesc „πειρασμός” (peirasmos) este ilustrat în lexiconele grecești ale Noului Testament.[57] În diferite contexte poate însemna tentație, testare, încercare, experiment. Deși traducerea tradițională în engleză folosește cuvântul „ispită" și Carl Jung L-a văzut pe Dumnezeu ca pe un om care îndrumă de fapt[58] Creștinii interpretează în general petiția ca nefiind în contradicție Iacov 1: 13-14: „Nimeni să nu spună când este ispitit:„ Sunt ispitit de Dumnezeu ”, pentru că Dumnezeu nu poate fi ispitit cu răul și el însuși nu ispitește pe nimeni. Dar fiecare persoană este ispitită când este ademenită și ispitită de propria dorință. . " Unii văd petiția ca un apel escatologic împotriva nefavorabilului Judecata de Apoi, o teorie susținută de utilizarea cuvântului „peirasmos"în acest sens în Apocalipsa 3:10. Alții o văd ca pe o pledoarie împotriva durului teste descrise în altă parte în scripturi, precum cele din Loc de munca.[o] Se mai citește astfel: „Nu ne lăsați conduși (de noi înșine, de alții, de Satana) în ispite”. Deoarece urmează la scurt timp după o pledoarie pentru pâinea zilnică (adică hrana materială), se vede, de asemenea, că se referă la faptul că nu este prins în plăcerile materiale date. O expresie similară apare în Matei 26:41 și Luca 22:40 în legătură cu rugăciunea lui Iisus din Ghetsimani.[59]

Joseph Smith, fondatorul Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, într-o traducere a Sfintei Biblii care nu a fost finalizată înainte de moartea sa, a folosit: „Și permiteți-ne să nu fim conduși în ispită”.[60]

Într-o conversație pe canalul TV italian TV2000 pe 6 decembrie 2017, Papa Francisc a comentat că formularea italiană de atunci a acestei petiții (similară cu engleza tradițională) era o traducere slabă. El a spus „francezii” (adică Conferința episcopală din Franța) schimbase petiția în „Nu ne lăsa să cădem în / în ispită”. El se referea la schimbarea din 2017 la o nouă limba franceza versiune, Et ne nous laisse pas entrer en tentation („Nu ne lăsa să intrăm în ispită”), ci am vorbit despre asta în termeni de Spaniolă traducere, no nos dejes caer en la tentación („nu ne lăsa să cădem în / în ispită”), că era obișnuit să recite în Argentina înainte de alegerea sa ca Papă. El a explicat: „Eu sunt cel care cade; nu el [Dumnezeu] mă împinge în ispită pentru a vedea apoi cum am căzut”.[61][62][63] anglican teologul Ian Paul a spus că o astfel de propunere „pășește într-o dezbatere teologică despre natura răului”.[64]

În ianuarie 2018, Conferința Episcopală Germană a respins orice reformulare a traducerii lor a Rugăciunii Domnului.[65][66]

În noiembrie 2018, Conferința episcopală a Italiei a adoptat o nouă ediție a Messale Romano, Italiană traducerea Misalul Roman. Una dintre modificările aduse din ediția mai veche (1983) a fost de a reda această petiție ca fiind non abbandonarci alla tentazione („nu ne abandona la ispită”).[67][68] Vorbitorul de limbă italiană Biserica evanghelică valdeziană își menține traducerea petiției: non esporci alla tentazione („nu ne expune ispitei”).[69]

Petiția a șaptea

Dar livrează[70] noi de la rău:[10]

Traducerile și învățații sunt împărțiți dacă ultimul cuvânt de aici se referă la „rău"în general sau" cel rău "( diavol) în special. În greaca originală, precum și în traducerea latină, cuvântul ar putea fi fie de gen neutru (rău în general), fie masculin (cel rău). Versiunea lui Matei a rugăciunii apare în Predica de pe munte, în părțile anterioare ale cărora termenul este folosit pentru a se referi la răul general. Părțile ulterioare ale lui Matei se referă la diavol atunci când discută probleme similare. Cu toate acestea, diavolul nu este denumit niciodată cel rău în orice surse aramaice cunoscute. In timp ce John Calvin a acceptat vagitatea sensului termenului, a considerat că există puține diferențe reale între cele două interpretări și că, prin urmare, întrebarea nu are nicio consecință reală. Expresii similare se găsesc în Ioan 17:15 și 2 Tesaloniceni 3: 3.[71]

Doxologie

Căci a ta este împărăția, puterea și slava,
Pentru totdeauna. Amin.

Conţinut

doxologie uneori atașat la rugăciunea în engleză este similar cu un pasaj din 1 Cronici - „Al tău, DOAMNE, este măreția și puterea și slava și biruința și măreția, căci tot ce este în ceruri și pe pământ este al tău. capul mai presus de toate. "[72] Este, de asemenea, similar cu paean to Regele Nabucodonosor din Babilon în Daniel - „Tu, O rege, împăratul împăraților, căruia Dumnezeul cerului i-a dat împărăția, puterea și puterea și slava”[72][73]

Doxologia a fost interpretată ca fiind legată de petiția finală: „Izbăvește-ne de rău”. Împărăția, puterea și slava sunt ale Tatălui, nu ale antagonistului nostru, care este supus aceluia căruia Hristos îi va preda împărăția după ce a distrus toată stăpânirea, autoritatea și puterea (1 Corinteni 15:24). Face ca rugăciunea să se sfârșească, precum și să înceapă cu viziunea lui Dumnezeu în ceruri, în măreția numelui și împărăției sale și a desăvârșirii voinței și scopului său.[74][75][76][77]

Origine

Doxologia nu este inclusă în versiunea lui Luca a Rugăciunii Domnului și nici nu este prezentă în primele manuscrise (papirus sau pergament) ale lui Matei,[78] reprezentativ al textului alexandrin, deși este prezent în manuscrisele reprezentative ale textului ulterior Text bizantin.[79] Majoritatea cărturarilor nu o consideră parte a textului original al lui Matei.[80][81] Codex Washingtonensis, care adaugă o doxologie (în textul familiar), este de la începutul secolului al cincilea sau sfârșitul secolului al IV-lea.[82][83] New translations generally omit it except as a footnote.[84][85]

Didache, generally considered a first-century text, has a doxology, "for yours is the power and the glory forever", as a conclusion for the Lord's Prayer (Didache, 8:2).[73][86][87] C. Clifton Black, although regarding the Didache as an "early second century" text, nevertheless considers the doxology it contains to be the "earliest additional ending we can trace".[86] Of a longer version[p], Black observes: "Its earliest appearance may have been in Tatian's Diatessaron, a second-century harmony of the four Gospels".[72] The first three editions of the UBS text a citat Diatessaron for inclusion of the familiar doxology in Matthew 6:13, but in the later editions it cites the Diatessaron for excluding it.[88][specifica] Constituții apostolice added "the kingdom" to the beginning of the formula in the Didache, thus establishing the now familiar doxology.[89][90][91]

Varied liturgical use

În Liturghia divină din Rit bizantin, the priest sings, after the last line of the prayer, the doxology, "For thine is the kingdom and the power and the glory, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever and unto ages of ages."

Adding a doxology to the Our Father is not part of the liturgical tradition of the Ritul Roman nor does the Latin Vulgata de Sf. Ieronim contain the doxology that appears in late Greek manuscripts. However, it is recited since 1970 in the Roman Rite Ordinul Liturghiei, not as part of the Lord's Prayer but separately as a response acclamation after the embolie developing the seventh petition in the perspective of the Final Coming of Christ.

Anglicanul Cartea de rugăciune comună sometimes gives the Lord's Prayer with the doxology, sometimes without.[q]

Cel mai Protestanți append it to the Lord's Prayer.

Use as a language comparison tool

Detaliu al Europa Polyglotta published with Synopsis Universae Philologiae in 1741; the map gives the first phrase of the Lord's Prayer in 33 different limbile Europei.

In the course of creştinare, one of the first texts to be translated between many languages has historically been the Lord's Prayer, long before the full Bible would be translated into the respective languages.Since the 16th century, collections of translations of the prayer have often been used for a quick comparison of languages.

The first such collection, with 22 versions, was Mithridates, de differentiis linguarum de Conrad Gessner (1555; the title refers to Mithridates VI al Pontului who according to Pliniu cel Bătrân a fost un exceptional polyglot).

Gessner's idea of collecting translations of the prayer was taken up by authors of the 17th century, including Hieronymus Megiserus (1603) and Georg Pistorius (1621).Thomas Lüdeken in 1680 published an enlarged collection of 83 versions of the prayer,[92] of which three were in fictional philosophical languages.Lüdeken quotes as a Barnum Hagius as his source for the exotic scripts used, while their true (anonymous) author was Andreas Müller.In 1700, Lüdeken's collection was re-edited by B. Mottus as Oratio dominica plus centum linguis versionibus aut characteribus reddita et expressa.This edition was comparatively inferior, but a second, revised edition was published in 1715 by John Chamberlain.This 1715 edition was used by Gottfried Hensel in his Synopsis Universae Philologiae (1741) to compile "geographico-polyglot maps" where the beginning of the prayer was shown in the geographical area where the respective languages were spoken.Johann Ulrich Kraus also published a collection with more than 100 entries.[93]

These collections continued to be improved and expanded well into the 19th century; Johann Christoph Adelung și Johann Severin Vater in 1806–1817 published the prayer in "well-nigh five hundred languages and dialects".[94]

Samples of scripture, including the Lord's Prayer, were published in 52 oriental languages, most of them not previously found in such collections, translated by the brethren of the Serampore Mission and printed at the mission press there in 1818.

Comparisons with other prayer traditions

Cartea The Comprehensive New Testament, by T.E. Clontz and J. Clontz, points to similarities between elements of the Lord's Prayer and expressions in writings of other religions as diverse as the Dhammapada, Epopeea lui Ghilgameș, Versuri de aur, and the Egyptian Cartea morților.[95] It mentions in particular parallels in 1 Chronicles 29:10–18.[79][96]

Rabbi Aron Mendes Chumaceiro says that nearly all the elements of the prayer have counterparts in the Jewish Bible and Cărți deuterocanonice: the first part in Isaiah 63:15–16 ("Look down from heaven and see, from your holy and beautiful habitation ... for you are our Father ...") and Ezekiel 36:23 ("I will vindicate the holiness of my great name ...") and Ezekiel 38:23 ("I will show my greatness and my holiness and make myself known in the eyes of many nations ..."), the second part in Obadiah 1:21 ("Saviours shall go up to Mount Zion to rule Mount Esau, and the kingdom shall be the LORD's") and 1 Samuel 3:18 ("... It is the LORD. Let him do what seems good to him."), the third part in Proverbs 30:8 ("... feed me with my apportioned bread..."), the fourth part in Sirach 28:2 ("Forgive your neighbour the wrong he has done, and then your sins will be pardoned when you pray."). "Deliver us from evil" can be compared with Psalm 119:133 ("... let no iniquity get dominion over me.").[97]

Chumaceiro says that, because the idea of God leading a human into temptation contradicts the righteousness and love of God, "Lead us not into temptation" has no counterpart in the Jewish Bible/Christian Old Testament. However, the word "πειρασμός", which is translated as "temptation", can also be translated as "test" or "trial", making evident the attitude of someone's heart, and in the Old Testament God tested Abraham (Genesis 22:1), and told David, "Go, number Israel and Judah," an action that David later acknowledged as sin (2 Samuel 24:1–10; Vezi si 1 Chronicles 21:1–7); and the testing of Job in the Cartea lui Iov.

Reuben Bredenhof says that the various petitions of the Lord's Prayer, as well as the doxology attached to it, have a conceptual and thematic background in the Old Testament Cartea Psalmilor.[98]

On the other hand, Andrew Wommack says that the Lord's Prayer "technically speaking [...] isn't even a true New Testament prayer".[99]

In post-biblical Jewish prayer, especially Kiddushin 81a (Babylonian).[96] "Our Father which art in heaven" (אבינו שבשמים, Avinu shebashamayim) is the beginning of many Hebrew prayers.[100] "Hallowed be thy name" is reflected in the Kaddish. "Lead us not into sin" is echoed in the "morning blessings" of Jewish prayer. A blessing said by some Jewish communities after the seară Shema includes a phrase quite similar to the opening of the Lord's Prayer: "Our God in heaven, hallow thy name, and establish thy kingdom forever, and rule over us for ever and ever. Amen."

Setări muzicale

In modern times, various composers have incorporated Rugăciunea Domnului into a musical setting for utilization during liturgic services for a variety of religious traditions as well as interconfesional ceremonii. Included among them are:

În cultura populară

As with other prayers, the Lord's Prayer was used by cooks to time their recipes before the spread of clocks.For example, a step could be "simmer the broth for three Lord's Prayers".[105]

American songwriter and arranger Brian Wilson set the text of the Lord's Prayer to an elaborate armonie strânsă arrangement loosely based on Malotte's melody. Wilson's group, Baietii plajei, would return to the piece several times throughout their recording career, most notably as the Partea B to their 1964 single "Micul Sfânt Nick."[106]

Trupa Yazoo used the prayer interspersed with the lyrics of "In My Room" on the album La etaj la Eric.[107]

The 2005 game Civilizația IV folosește un Swahili-language version of the prayer as its main theme: "Baba Yetu".

Imagini

Vezi si

Note

 1. ^ text given here is that of the latest edition of Noul Testament grecesc of the United Bible Societies and in the Nestle-Aland Novum Testamentum Graece. Most modern translations use a text similar to this one. Most older translations are based on a Byzantine-type text with ἐπὶ τῆς γῆς in line 5 (verse 10) instead of ἐπὶ γῆς, and ἀφίεμεν in line 8 (verse 12) instead of ἀφήκαμεν, and adding at the end (verse 13) the doxology ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν.
 2. ^ The Classical Syriac vowels here transcribed as "ê", "ā" and "o/ō" have been ridicat to "i", "o" and "u" respectively in Western Syriac.[9]
 3. ^ Three editions of the Vulgate: the Clementine edition of the Vulgate, which varies from the Nova Vulgata only in punctuation and in having "ne nos inducas" in place of "ne inducas nos", and another edition of the Vulgate, which has "qui in caelis es" in place of "qui es in caelis"; "veniat" in place of "adveniat"; "dimisimus" in place of "dimittimus"; "temptationem" in place of "tentationem".
 4. ^ În Nova Vulgata, the official Latin Bible of the Catholic Church, the last word is capitalized, indicating that it is a reference to Malus (the Evil One), not to malum (abstract or generic evil).
 5. ^ The doxology associated with the Lord's Prayer in Byzantine Greek texts is found in four Vetus Latina manuscripts, only two of which give it in its entirety. The other surviving manuscripts of the Vetus Latina Gospels do not have the doxology. The Vulgate translation also does not include it, thus agreeing with critical editions of the Greek text.
 6. ^ Biserica Ortodoxă Grecească uses a slightly different Greek version. which can be found in the Liturghia divină a Sfântului Ioan Gură de Aur ([1] Greek Orthodox Liturgy of St. John Chrysostom]), as presented in the [2] 1904 text of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople] and various Greek prayer books and liturgies. This is the Greek version of the Lord's Prayer most widely used for prayer and liturgy today, and is similar to other texts of the Text bizantin used in older English Bible translations, with ἐπὶ τῆς γῆς instead of ἐπὶ γῆς on line 5 and ἀφίεμεν instead of ἀφήκαμεν (present rather than aorist tense) in line 8. The last part, ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν, is said by the priest after the prayer.
 7. ^ Matthew 6:11 and Luke 11:3 Curetonian Gospels folosit ʾammīnā (ܐܡܝܢܐ‎) "constant bread" like Vulgata Clementina folosit quotidianum "daily bread" in Luke 11:3; vedea Epiousios.
 8. ^ Didache finishes the prayer just with duality of words "for Thine is the Power and the Glory for ages" without any "amen" in the end. Old Syriac text of Curetonian Gospels finishes the prayer also with duality of words "for Thine is the Kingdom and the Glory for age ages. Amen"
 9. ^ Syriac liturgical text adds "and our sins" to some verses in Matthew 6:12 and Luke 11:4.
 10. ^ Syriac "deliver" relates with "Passover", thus Passover means "deliverance": Exodus 12:13.
 11. ^ "And" is absent in between the words "kingdom, power, glory". The Old Syriac Curetonian Gospel text varies: "for thine is the kingdom and the glory for an age of ages amen".
 12. ^ The version of the Lord's Prayer most familiar to Western European Christians until the Reforma protestantă este că în Misalul Roman, which has had cultural and historical importance for most regions where English is spoken. The text is used in the Ritul Roman liturghie (Masa, Liturghia orelor, etc.). It differs from the Vulgate in having cotidianum in locul supersubstantialem. It does not add the Byzantine doxology: this is never joined immediately to the Lord's Prayer in the Latin liturgy or the Latin Bible, but it appears, in the form quia tuum est regnum, et potestas, et gloria, in saecula, în Masa din Ritul Roman, as revised in 1969, separated from the Lord's Prayer by the prayer, Libera nos, quaesumus... ( embolie), which elaborates on the final petition, libera nos a malo (deliver us from evil). Others have translated the Byzantine doxology into Latin as quia tuum est regnum; et potentia et gloria; per omnia saecula sau in saecula saeculorum.
 13. ^ In editions of the Roman Missal prior to that of 1962 (the edition of Papa Ioan XXIII) the word cotidianum was spelled quotidianum.
 14. ^ In Greek: Ὅτι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα· τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
 15. ^ Psalm 26:2 și Psalm 139:23 are respectful challenges for a test to prove the writer's innocence and integrity.
 16. ^ "For yours is the kingdom și puterea și the glory unto the ages. Amin. (AT) [emphasis in original]"[72]
 17. ^ De exemplu, în Rugaciune de dimineata the doxology is included in the Lord's Prayer in the Introduction, but not in the Prayers after the Apostles' Creed.

Referințe

Citații

 1. ^ Buls, H. H., The Sermon Notes of Harold Buls: Easter V, accessed 15 June 2018
 2. ^ "Catechism of the Catholic Church - The summary of the whole Gospel". Adus 14 octombrie 2016.
 3. ^ Kang, K. Connie. "Across the globe, Christians are united by Lord's Prayer." Los Angeles Times, în Houston Chronicle, p. A13, April 8, 2007.
 4. ^ Farmer, William R., The Gospel of Jesus: The Pastoral Relevance of the Synoptic Problem, Westminster John Knox Press (1994), p. 49, ISBN 978-0-664-25514-5
 5. ^ Marianus Pale Hera, "The Lucan Lord's Prayer" in Journal of the Nanzan Academic Society Humanities and Natural Sciences, 17 (January 2019), p. 80―81
 6. ^ Joachim Jeremias, Rugăciunea Domnului, chapter 2: The Earliest Text of the Lord's Prayer
 7. ^ Ken Olson, "Luke 11: 2–4: The Lord's Prayer (Abridged Edition)" in Marcan Priority Without Q: Explorations in the Farrer Hypothesis. Bloomsbury Publishing; 26 februarie 2015. ISBN 978-0-567-36756-3. 5. p. 101–118.
 8. ^ Robert Leaney, "The Lucan Text of the Lord's Prayer (Lk XI 2-4)" in Novum Testamentum, Vol. 1, Fasc. 2 (Apr., 1956), p. 104, available also in pdf form (brill.com › previewpdf › journals › article-p103_2)
 9. ^ Muraoka, Takamitsu (2005). Classical Syriac: A Basic Grammar with a Chrestomathy. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. pp. 6-8. ISBN 3-447-05021-7.
 10. ^ A b Isaiah 45:7
 11. ^ Ediția 2002; 1962 edition, pp. 312−313
 12. ^ Patriarhia ecumenică a Constantinopolului
 13. ^ Didache 8
 14. ^ Francis Xavier Weninger. A Manual of the Catholic Religion, for Catechists, Teachers and Self-instruction. John P. Walsh; 1867. str. 146–147.
 15. ^ 1928 version of the Prayer Book of the Biserica Episcopală (Statele Unite)
 16. ^ „Ordinul pentru rugăciunea de dimineață”. The Church of England's website. Adus 29 septembrie 2020.
 17. ^ USCCB. Order of the Mass (PDF).
 18. ^ US Conference of Catholic Bishops, 2010
 19. ^ Să ne rugăm împreună
 20. ^ The Order for the Administration of the Lord's Supper or Holy Communion. Rețineți că Biserica Angliei's Book of Common Prayer (1928), which also sometimes adds, sometimes omits, the doxology, keeps the 1662 text (An Alternative Order for the Administration of Holy Communion).
 21. ^ "From a letter to Proba by Saint Augustine, bishop (Ep. 130, 11, 21-12, 22: CSEL 44, 63-64) On the Lord's Prayer". adoratio. 2015-10-20. Adus 2020-07-16.
 22. ^ "Week 29 Tuesday - Office of Readings". www.liturgies.net. Adus 2020-07-16.
 23. ^ "Tertullian on the Our Father - Patristic Bible Commentary". sites.google.com. Adus 2020-07-16.
 24. ^ Wesley, John. "Commentary on the Lord's Prayer". CS Lewis Institute.
 25. ^ "Verses 9–15 - Matthew Henry's Commentary - Bible Gateway". www.biblegateway.com. Adus 2020-07-16.
 26. ^ "Matthew 6:9 Commentaries: "Pray, then, in this way: 'Our Father who is in heaven, Hallowed be Your name". biblehub.com. Adus 2020-07-16.
 27. ^ Hahn, Scott (2002). Understanding "Our Father": Biblical Reflections on the Lord's Prayer. Steubenville, OH: Emmaus Road Publishing. ISBN 978-1-93101815-9.
 28. ^ Augustin, On the Sermon on the Mount, Book II, Chapter 5, 17–18; text original
 29. ^ "BBC - Religions - Christianity: The Lord's Prayer". www.bbc.co.uk. Adus 2020-07-14.
 30. ^ G. Dalman, The Words of Jesus (1909), 99. As cited in G. E. Ladd, The Presence of the Future (Grand Rapids: Eerdmans 1974), 137
 31. ^ George Eldon Ladd, The Presence of the Future: The Eschatology of Biblical Realism, Eerdmans (Grand Rapids: 1974), 45.
 32. ^ George Eldon Ladd, The Presence of the Future: The Eschatology of Biblical Realism, Eerdmans (Grand Rapids: 1974), 46–47.
 33. ^ G. E. Ladd, The Presence of the Future (Grand Rapids: Eerdmans 1974), 136–37
 34. ^ Hilda C. Graef, St. Gregory of Nyssa: The Lord's Prayer and the Beatitudes (Ancient Christin Writers, No. 18), Paulist Press (New York: 1954), n. 68, p. 187.
 35. ^ Barclay, William (1976-01-28). The Mind of Jesus. Harper Collins. ISBN 978-0-06060451-6.
 36. ^ A b Ortberg, John Ortberg. “God is Closer Than You Think”. Zondervan, 2005, p. 176.
 37. ^ "Matthew 6:11". Interliniar. Bible hub. Adus 14 octombrie 2016. Our appointed bread give us to-day
 38. ^ The New Greek-English Interlinear New Testament, 1993, The United Bible Societies, (basis: UBS4 Greek text), page x of Introduction
 39. ^ "Matthew 20:2". Interliniar. Bible hub. Adus 14 octombrie 2016. and having agreed with the workmen for a denary a day, he sent them into his vineyard.
 40. ^ "Luke 9:23". Interliniar. Bible hub. Adus 14 octombrie 2016. And he said unto all, 'If any one doth will to come after me, let him disown himself, and take up his cross daily, and follow me;
 41. ^ "Acts 6:1". Interliniar. Bible hub. Adus 14 octombrie 2016. And in these days, the disciples multiplying, there came a murmuring of the Hellenists at the Hebrews, because their widows were being overlooked in the daily ministration,
 42. ^ "Acts 17:11 Interlinear: and these were more noble than those in Thessalonica, they received the word with all readiness of mind, every day examining the Writings whether those things were so;". Adus 14 octombrie 2016.
 43. ^ "Acts 17:17 Interlinear: therefore, indeed, he was reasoning in the synagogue with the Jews, and with the worshipping persons, and in the market-place every day with those who met with him". Adus 14 octombrie 2016.
 44. ^ "Acts 19:9 Interlinear: and when certain were hardened and were disbelieving, speaking evil of the way before the multitude, having departed from them, he did separate the disciples, every day reasoning in the school of a certain Tyrannus". Adus 14 octombrie 2016.
 45. ^ "2 Corinthians 11:28 Interlinear: apart from the things without -- the crowding upon me that is daily -- the care of all the assemblies". Adus 14 octombrie 2016.
 46. ^ "Hebrews 3:13 Interlinear: but exhort ye one another every day, while the To-day is called, that none of you may be hardened by the deceitfulness of the sin". Adus 14 octombrie 2016.
 47. ^ "Hebrews 10:11 Interlinear: and every priest, indeed, hath stood daily serving, and the same sacrifices many times offering, that are never able to take away sins". Adus 14 octombrie 2016.
 48. ^ "Catechism of the Catholic Church - The seven petitions". Adus 14 octombrie 2016.
 49. ^ Cf. [3] Barclay M. Newman, A Concise Greek-English Dictionary of the New Testament, Deutsche Bibelgesellschaft, United Bible Societies 2010 ISBN 978-3-438-06019-8. Partial preview]
 50. ^ "Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, οὐσί-α". www.perseus.tufts.edu. Adus 2020-07-14.
 51. ^ Chaignot, Mary Jane. Intrebari si raspunsuri. Arhivat 2013-01-22 at the Wayback Machine. Accessed 11 Feb 2013
 52. ^ Nathan Eubank 2013, Wages of Cross-Bearing and Debt of Sin (Walter de Gruyter ISBN 978-31-1030407-7), p. 2
 53. ^ John S. Kloppenborg 2008, Q, the Earliest Gospel (Westminster John Knox Press ISBN 978-1-61164058-8), p. 58.
 54. ^ Dicționar teologic al Noului Testament, Kittel & Friedrich eds., abridged in one volume by Geoffrey W. Bromiley (Eerdmans, Grand Rapids, Mich; 1985), pp. 746–50, gives use of ὸφείλω opheilo (to owe, be under obligation), ὸφειλή opheile (debt, obligation) and two other word forms used in the New Testament and outside the New Testament, including use in Judaism.
 55. ^ Deane, Anthony C. (1926). "VI. Forgiveness". Our Father: A Study of the Lord's Prayer. ABCOG. Arhivat din originalul pe 3 decembrie 2011. Adus 27 aprilie 2018.
 56. ^ Franța, R. T. (1985). Evanghelia după Matei: o introducere și un comentariu. Wm. Editura B. Eerdmans. ISBN 978-0-8028-0063-3.
 57. ^ "Entry for Strong's #3986: πειρασμός". Study Light.
 58. ^ Jung, Carl, "Answer to Job"
 59. ^ Clontz & Clontz 2008, pp. 451–52.
 60. ^ JST Matthew 6:14
 61. ^ Padre Nostro - Settima puntata: 'Non ci indurre in tentazione' at 1:05.
 62. ^ "Pope Francis suggests translation change to the 'Our Father'". America. 8 decembrie 2017. Adus 5 iunie 2019.
 63. ^ Sandro Magister, 'Pater Noster, No Peace. The Battle Begins Among the Translations' (7 martie 2018).
 64. ^ Sherwood, Harriet (December 8, 2017). "Lead us not into mistranslation: pope wants Lord's Prayer changed". Gardianul. Adus 30 aprilie 2018.
 65. ^ Hannah Brockhaus, "Holy See confirms changes to Italian liturgical translation of Our Father, Gloria" (Catholic News Agency, 7 June 2019).
 66. ^ Daly, Greg (26 January 2018). "German hierarchy resists temptation to change Our Father translation". Irlandez catolic. Adus 7 iunie 2019.
 67. ^ Pope Francis approves changes to the Lord's prayer.
 68. ^ "Francis approves revised translation of Italian Missal". international.la-croix.com. 2019-05-31. Adus 2020-07-14.
 69. ^ Innario cristiano (Torino: Claudiana), p. 18
 70. ^ Exodus 12:13
 71. ^ Clontz & Clontz 2008, p. 452.
 72. ^ A b c d Black 2018, p. 228.
 73. ^ A b Taylor 1994, p. 69.
 74. ^ Catechism of the Catholic Church, 2855
 75. ^ Charles Hope Robertson (1858). Gathered lights; illustrating the meaning and structure of the Lord's prayer. p. 214–219.
 76. ^ Robert M. Solomon (2009). Rugăciunea lui Isus. Armour Publishing Pte Ltd. p. 250. ISBN 978-981-4270-10-6.
 77. ^ William Denton (1864). A Commentary Practical and Exegetical on the Lord's Prayer. Rivingtons. pp. 172–178.
 78. ^ Nicholas Ayo (1993), The Lord's Prayer: A Survey Theological and Literary, Universitatea din Notre Dame Press, p. 7, ISBN 978-0-268-01292-2
 79. ^ A b Clontz & Clontz 2008, p. 8.
 80. ^ David E. Aune 2010, Companionul Blackwell la Noul Testament (Blackwell ISBN 978-1-4051-0825-6), p. 299.
 81. ^ Kurt Aland and Barbara Aland 1998, The Text of the New Testament (Eerdmans ISBN 0-8028-4098-1), p. 306.
 82. ^ Joseph M. Holden; Norman Geisler (1 August 2013). The Popular Handbook of Archaeology and the Bible: Discoveries That Confirm the Reliability of Scripture. Editori Harvest House. p. 117. ISBN 978-0-7369-4485-4.
 83. ^ Larry W. Hurtado (2006). The Freer Biblical Manuscripts: Fresh Studies of an American Treasure Trove. Society of Biblical Lit. p. 227. ISBN 978-1-58983-208-4.
 84. ^ Michael J. Gorman (1 September 2005). Scripture: An Ecumenical Introduction to the Bible and Its Interpretation. Grupul Editura Baker. p. 128. ISBN 978-1-4412-4165-8.
 85. ^ David S. Dockery; David E. Garland (10 December 2004). Seeking the Kingdom: The Sermon on the Mount Made Practical for Today. Editori Wipf și Stock. p. 80. ISBN 978-1-59752-009-6.
 86. ^ A b Black 2018, p. 227.
 87. ^ Richardson 1953, p. 174.
 88. ^ Matthew R. Crawford; Nicholas J. Zola (11 July 2019). The Gospel of Tatian: Exploring the Nature and Text of the Diatessaron. Editura Bloomsbury. p. 227. ISBN 978-0-567-67989-5.
 89. ^ Alexander Roberts; Sir James Donaldson (1870). Ante-Nicene Christian Library: The Clementine homilies. The Apostolic constitutions (1870). T. and T. Clark. p. 105.
 90. ^ Apostolic Constitutions, 7, 24, 1: PG 1,1016
 91. ^ Catechism of the Catholic Church, 2760
 92. ^ Orationis dominicae versiones praeter authenticam fere centum..., Thomas Lüdeken, Officina Rungiana, 1680.
 93. ^ Augustin Backer, Alois Backer, Bibliothèque des écrivains de la compagnie de Jésus ou notices bibliographiques, vol. 5, 1839, 304f.
 94. ^ Mithridates oder allgemeine Sprachenkunde mit dem Vater Unser als Sprachprobe in bey nahe fünf hundert Sprachen und Mundarten, 1806–1817, Berlin, Vossische Buchlandlung, 4 volumes. Facsimile edition, Hildesheim-Nueva York, Georg Olms Verlag, 1970.
 95. ^ Clontz, T. E.; Clontz, J. (2008). The Comprehensive New Testament. Cornerstone Publications. ISBN 978-0-9778737-1-5.
 96. ^ A b Clontz & Clontz 2008, p. 451.
 97. ^ Verdediging is geen aanval, pp. 121-122
 98. ^ Reuben Bredenhof, Hallowed: Echoes of the Psalms in the Lord’s Prayer (Eugene, OR: Wipf & Stock, 2019).
 99. ^ Andrew Wommack. A Better Way to Pray. Editori Harrison House; 21 martie 2007. ISBN 978-1-60683-074-1. Capitolul 4: Tatăl nostru ....
 100. ^ David H. Stern (1992). Comentariul evreiesc din Noul Testament. p. 32. ISBN 978-9653590113.
 101. ^ „Rugăciunea Domnului [muzică] / Muzică de Arnold Strals”. trove.nla.gov.au. Biblioteca Națională a Australiei. Adus 7 iunie 2018.
 102. ^ Biblioteca Congresului Copyright Office.Rugăciunea Domnului, Compozitor: John Serry Sr., 2 septembrie 1992, #PAU 1-665-838
 103. ^ "rugaciunea Domnului„la Discogs (lista lansărilor).
 104. ^ "Hillsong - Există mai multe". Discogs. Adus 2020-01-17.
 105. ^ Luați în considerare Fork: o istorie a modului în care gatim și mâncăm, Bee Wilson, 2012, Penguin Books ISBN 978-0-141-04908-3.
 106. ^ Keith, Badman (2004). The Beach Boys: jurnalul definitiv al celei mai mari trupe din America, pe scenă și în studio. Bacon, Tony, 1954- (prima ediție). San Francisco, California: Backbeat Books. ISBN 0879308184. OCLC 56611695.
 107. ^ Ihnat, Gwen (30 iunie 2015). „O piesă Yaz a dovedit că pop-ul electronic ar putea avea suflet”. A.V. Club. Adus 11 martie 2019.

Surse

 • Clark, D. Rugăciunea Domnului. Origini și interpretări timpurii (Studia Traditionis Theologiae, 21) Turnhout: Brepols Publishers, 2016, ISBN 978-2-503-56537-8
 • Albright, W.F. și C.S. Mann. - Matei. Seria Biblia Ancoră. New York: Doubleday & Co., 1971.
 • Augsburger, Myron. Matei. Waco, Texas: Word Books, 1982.
 • Barclay, William. Evanghelia după Matei: Volumul 1 Capitolele 1-10. Edinburgh: Saint Andrew Press, 1975.
 • Beare, Francis Wright. Evanghelia după Matei. Oxford: B. Blackwell, 1981.
 • Black, C. Clifton (2018). Rugăciunea Domnului. Westminster John Knox Press. ISBN 978-1-6116489-3-5.
 • Brown, Raymond E. Pater Noster ca rugăciune escatologică, articol în Studii teologice (1961) Vol. 22, pp. 175–208: de pe site-ul web al Universității Marquette; retipărit și în Eseuri din Noul Testament (1965)
 • Clontz, T.E .; Clontz, Jerry (2008). Noul Testament cuprinzător, cu cartografiere completă a textelor și referințe pentru pergamentele de la Marea Moartă, Philo, Josephus, Biblioteca Nag Hammadi, Pseudepigrapha, Apocrypha, Platon, Cartea egipteană a morților, Talmud, Vechiul Testament, Scrisuri patristice, Dhammapada, Tacitus, Epic din Ghilgameș. Piatra de temelie. ISBN 978-0-9778737-1-5.
 • Filson, Floyd V. Un comentariu la Evanghelie după Sfântul Matei. Londra: A. & C. Black, 1960.
 • Fowler, Harold. Evanghelia după Matei: volumul unu. Joplin: College Press, 1968
 • Franța, R.T. Evanghelia după Matei: o introducere și un comentariu. Leicester: Inter-Varsity, 1985.
 • Hendriksen, William. Evanghelia după Matei. Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1976
 • Hill, David. Evanghelia după Matei. Grand Rapids: Eerdmans, 1981
 • „Crini pe câmp”. Un dicționar de tradiție biblică în literatura engleză. David Lyle Jeffrey, editor general. Grand Rapids: W.B. Eerdmans, 1992.
 • Lewis, Jack P. Evanghelia după Matei. Austin, Texas: R.B. Sweet, 1976 ..
 • Luz, Ulrich. Matei 1–7: un comentariu. trans. Wilhlem C. Linss. Minneapolis: Cetatea Augsburg, 1989.
 • Morris, Leon. Evanghelia după Matei. Grand Rapids: W.B. Eerdmans, 1992.
 • Richardson, Cyril C., ed. (1953). „Învățătura celor Doisprezece Apostoli, numită în mod obișnuit Didache”. Biblioteca clasicilor creștini. Vol. 1 Părinții creștini timpurii. Philadelphia: The Westminster Press. Adus 21 iulie 2020.
 • Taylor, Richard A. (1994). Peshiṭta lui Daniel. Brill. ISBN 978-9-0041014-8-7.
 • Schweizer, Eduard. Vestea Bună după Matei. Atlanta: John Knox Press, 1975
 • Underhill, Evelyn, Abba. O meditație asupra Rugăciunii Domnului (1940); retipărire 2003.

linkuri externe

Text

Rugăciunea Domnului în aramaică


Comentariu


rugaciunea Domnului
Precedat de
Fericirile
în Predica de pe munte
Noul Testament
Evenimente
urmat de
Păsările cerului
în Predica de pe munte

Pin
Send
Share
Send